Pentutestaus

Koirien luonteessa, temperamentissa ja viettivoimakkuudessa on suuret rotukohtaiset erot, mutta myös rodun sisällä yksilöiden väliset erot ovat merkittäviä. Sillä, minkälainen pentu on luonneominaisuuksiltaan, on suuri merkitys koiran ja omistajan sujuvan ja miellyttävän yhteistyön kannalta. Pentueessa voi olla kiihkeitä, kovia, itsenäisiä ja vietikkäitä yksilöitä, mutta saman pentukatraan joukossa myös pehmeämpiä, herkempiä, rauhallisempia ja ihmiseltä enemmän tukea hakevia pentuja.

Pentutesti on kasvattajille erinomainen apu pentujen tulevien kotien valinnassa. Osaavan pentutestaajan avulla kasvattaja saa tietoa siitä, mitkä yksilöt pentueen joukosta soveltuvat lajiharrastuskoiriksi, mitkä puolestaan paremmin tavallisiksi kotikoiriksi. Pennunottajalle pentutesti puolestaan antaa tärkeää tietoa siitä, minkälainen juuri hänen koiransa luonteeltaan on, ja millä tavoin juuri kyseisen koirayksilön kanssa kannattaa yhteiselämää lähteä rakentamaan.

Pentutestillä mitataan pentuyksilöiden laumaviettiä, taisteluhalua, saalisviettiä, dominanssia, temperamenttia, hermorakennetta, toimintakykyä sekä sosiaalisuutta ja suhtautumista vieraaseen ihmiseen. Pentutesti tehdään kasvattajan luona ennen luovutusikää pentujen ollessa 5-7 viikon ikäisiä. Pentutestistä kasvattaja saa kirjallisen dokumentin jokaisesta pentuyksilöstä.

Pentutestauksen hinta määräytyy pentujen lukumäärän sekä testaajan kulkeman matkan mukaan.

 

Pentutestit

Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa
Salli Suorsa
Puh. 040 648 6680
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Etelä-Suomi
Salli Suorsa

Puh. 040 648 6680
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Yhteistyöpentutestaajat

Liisa Saari (Nurmijärvi)
Puh. 044 304 5428
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pin It