Ongelmakoirakoulutus

Laumalan ongelmakoirakoulutus perustuu koirien luontaiseen laumakäyttäytymiseen ja siihen liittyvään hierarkiaan. Koiran henkiselle hyvinvoinnille on ratkaisevan tärkeää, että se kokee elävänsä luotettavan laumanjohtajan rinnalla.

Ongelmakoira on harhaanjohtava sana, sillä ongelmakoiria ei ole olemassakaan – koira toimii aina omasta näkökulmastaan oikein ja sellaisella tavalla, jonka se katsoo tarpeelliseksi. Koiran ongelmallinen käytös johtuu lähes poikkeuksetta ihmisestä ja siitä, mitä ihminen on omalla toiminnallaan ja käytöksellään koiralle viestittänyt. Ihminen usein tiedostamattaan käyttäytyy tavoilla, jotka herättävät koirassa epävarmuutta ja epäluottamusta omistajaa kohtaan. Juuri tästä epävarmuudesta syntyvät koiran käyttäytymismallit, jotka ihminen kokee ongelmallisiksi.

Tyypillisiä käytösongelmia ovat hihnassa vetäminen, kadulla vastaantuleville koirille/ihmisille/autoille/polkupyörille jne. rähjääminen, karkailu, kodin irtaimiston tuhoaminen koiran jäätyä yksin sekä sisäsiisteysvaikeudet. Joskus käytösongelmiin liittyy myös aggressiivisuutta ihmisiä kohtaan.

Laumalan ongelmakoirakoulutus perustuu Pertti Vilanderin oppeihin koirien laumakäyttäytymisestä. Hyvän laumanjohtajan tehtävänä on kertoa koiralle kielletyn ja sallitun toiminnan rajat, huolehtia koiran tarpeista ja suojella sitä vaaroilta. Hyvä laumanjohtaja osoittaa koiralle rakkautta, hellyyttä ja huolenpitoa sellaisella tavalla, jonka koira ymmärtää. 

Ongelmakoirakoulutuksessa koiran omistaja opetetaan käyttäytymään luotettavan laumanjohtajan tavoin. Koira voi rentoutua ja huokaista helpotuksesta, kun se oppii luottamaan siihen, että omistaja hoitaa elämässä vastaan tulevat erilaiset tilanteet.

Laumalan ongelmakoirakoulutuksessa jokaiselle koiralle tehdään ennen koulutuksen aloittamista Pertti Vilanderin kehittämä käytöstesti, jolla selvitetään koiran hermorakenne, toimintakyky, terävyys ja puolustushalu. Testi kertoo paljon myös koiran ja omistajan välisestä suhteesta. Jokainen ongelmakoirakoulutus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti kyseisen testin sekä omistajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Laumalan ongelmakoirakoulutuksia pidetään sekä Pohjois- että Etelä-Suomen toimipisteissämme.
Etelä-Suomessa yhteistyökouluttajanamme toimii Liisa Saari.

Pin It